2007/Jun/06

เมื่อลมพัดมา เราสองหนาวสั่น
แต่หัวใจนั้นแนบเคียงคู่กัน
ลมโชยโบกพลิ้ว หวีดหวิวใจสั่น
ใบไม้ก็พลันร่วงโรย

เมื่อเธอและฉัน ให้สัญญามั่น
พลอดรักต่อกันถึงวันชีพมลาย
ลมโชยโบกพลิ้ว หวาบหวิวใจกาย
เป็นสัญญา ฉันรักเธอ

*จวบจนแสงทอง ลับฟ้าพลบค่ำ
ต่างฝากถ้อยคำ พร่ำว่าฉันรักเธอ
ดวงจันทร์ทอแสง แห่งรักเลิศเลอ
ราตรีนี้เธองามซึ้งตรึงใจ

( * )

Comment

Comment:

Tweet