2007/Jun/01

อาจจะดูเหมือนไม่มี อะไรที่แปรผัน
อาจจะดูเหมือนทุกวันที่ผ่านมา
แต่ความจริงแล้วข้างใน เริ่มจะเกิดปัญหา
ให้เธอลองมองที่ตาแล้วจะเข้าใจ

ว่ามันมีเรื่องราว เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน
ความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิม
ใช่มันจะน้อยลง แปลกตรงที่มันดันเพิ่ม
ก่อตัวเกินกว่าเพื่อนจะคิดกัน

หากเธอนั้น ได้รู้อะไรบางอย่าง
คนที่เคยเคียงข้าง บางอย่างได้เปลี่ยนไป
อยากจะรู้ ว่าเธอรับได้หรือไม่ ฉันต้องทำยังไง
เมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

ก็มันมีเรื่องราว เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน
ความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิม
ใช่มันจะน้อยลง แปลกตรงที่มันดันเพิ่ม
ก่อตัวเกินกว่าเพื่อนจะคิดกัน

หากเธอนั้น ได้รู้อะไรบางอย่าง
คนที่เคยเคียงข้าง บางอย่างได้เปลี่ยนไป
อยากจะรู้ ว่าเธอรับได้หรือไม่ ฉันต้องทำยังไง
เมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไป เป็นรักเธอ

Comment

Comment:

Tweet