2007/May/25

รักคือหยาดน้ำค้างพร่างหัวใจ
รักอยู่แห่งใด เสรี
รักก่อนจากกันบอกฝันดี
รักคือวันนี้ และนิรันดร์

รักคือบทกวีที่ซึ้งใจ
รักอยู่ห่างไกล คิดถึงกัน
รักคอยห่วงหาสัญญามั่น
รักคือความฝันอันแสนไกล

รักเปรียบแสงตะวัน
สู่ฝัน ผ่านลมพริ้วไป
คลื่นซัดหยอกเย้าผืนทราย
เหมือนปลาว่ายเคียงคู่กัน

รักเปรียบดังแสงจันทร์
อ่อนหวานซาบซึ้งละไม
สาดแสงส่องทั่วผืนไพร
ล้อมใจสองเรานิรันดร์

รักคือเมฆลอยไปไม่ร้างลา
รักเมื่อมองตา พาสัมพันธ์
รักที่สุดท้ายได้พบกัน
รักคือจูบนั้นฉันรักเธอ

Comment

Comment:

Tweet


แจ่ม...เพลงนี้เพราะมั่กๆๆ
#1 by jeabjung At 2011-07-24 12:17,