2007/May/12

แค่เธอพูดจาและหันมายิ้มให้
ฉันก็คิดไปไกลถึงเธอ เก็บไปฝัน
ว่าเธอก็ทักทายแบบเพื่อนทั่วๆไป
ไม่ได้มีอะไรมากมาย กว่านั้น

*อยากทำใจ ให้ลืม ให้ลืม ให้ลืม
แต่ทำไม่ได้เลยหัวใจมันยิ่งจำ
ยิ่งเจอแล้วใจก็ยิ่งรัก

**รู้ทั้งรู้ว่าเธอรักใคร รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
ก็จะรัก ขอแค่ได้รัก
รู้ทั้งรู้ว่าใจต้องเจ็บ
รู้ว่าเป็นได้แค่เพื่อน เพื่อนเท่านั้น
ไม่มีทางมากไปกว่านั้น

ขอเธอให้รู้ ไม่ว่าวันไหน
เพื่อนเธอคนนี้จะขอรักเธอต่อไป

(*,**)

Comment

Comment:

Tweet


คิดถึง พี่บิ๊กจัง เป็นไงบ้างน้อ ไม่มีข่าวคราวเลย
#1 by #~BEing : Lips_Of_An_Angle~# At 2007-05-12 15:06,