2007/May/07

ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม

คืนนั้นวาวแวม ด้วยแสงจันทรา นภาสดใส

ริมน้ำตกเย็น ด้วยลมพริ้วผ่าน ซ่านซึมผิวกาย

คืนนั้นเชียงราย มีเธอและฉัน ร่วมสัมพันธ์ไม่คลาย

หนาวลมเย็นยิ่ง เราอิงซบกัน ดวงจันทร์คล้อยต่ำ

คืนนั้นยังจำ ริมน้ำราตรี ที่มีจันทร์ฉาย

ไฉนมาลืม รักเราเคยสร้าง ริมฝั่งเชียงราย

เมื่อคืนเดือนหงาย นิยายสวาท บาดหัวใจไม่ลืม

Comment

Comment:

Tweet