2007/May/03

พี่รู้สึกตัวเมื่อสายเสียแล้ว
ปักใจแน่แน่ว รักแต่เธอหลงแต่เธอ
ตกเป็นทาสสวาท จนพร่ำเพ้อ
ลุ่มหลงแต่เธอผู้เดียว รักเดียว

จะคิดหักใจให้ลืมเคยรัก
ลืมใจเคยภักดิ์ไม่รักเธอเลิกรัก เทียว
ตัดใจรักไม่ขาดประหลาดจริงเจียว
ไยรักยึดเหนี่ยว รักจริงเจียว รักจริงใจ

ถ้าพี่รู้ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
จะไม่ปองซ้ำสองเป็นรองใคร
พี่มารู้โฉมตรู นั้นมีคู่ใจ
แล้วยังมาหลอกพี่ใย ให้หลงใหลละเมอ

พี่รู้สึกตัว ก็สุดจะฝืน
ถอนใจไม่ขึ้น รักแต่เธอ หลงแค่เธอ
ตกเป็นทาสสวาทใต้เบื้องบาทเธอ
ลุ่มหลงรักเก้อ เพราะรักเธอถึง ระทม

ถ้าพี่รู้ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
จะไม่ปองซ้ำสองเป็นรองใคร
พี่มารู้โฉมตรู นั้นมีคู่ใจ
แล้วยังมาหลอกพี่ใย ให้หลงใหลละเมอ

พี่รู้สึกตัว ก็สุดจะฝืน
ถอนใจไม่ขึ้น รักแต่เธอ หลงแต่เธอ
ตกเป็นทาสสวาทใต้เบื้องบาทเธอ
ลุ่มหลงรักเก้อ เพราะรักเธอถึง ระทม...

Comment

Comment:

Tweet